معاینه فنی موتورخانه ها و به دنبال آن تنظیم مشعل و سایر تجهیزات موتورخانه و از بین بردن ایرادات فنی یافت شده، روش بسیار سودمندی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای آلاینده و سمی است و همزمان با کاهش آلودگی هوا و ارتقا سطح سلامت، ایمنی و رفاه ساکنان، نزدیک به 5 الی 10 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی را هم به دنبال دارد. در همی راستا، عملکرد مشعل به عنوان یکی از اجزای کلیدی موتورخانه، بایستی به طور مداوم بررسی و در صورت نیاز، عیب یابی شده و در جهت رفع عیوب آن، تعمیرات لازم به عمل آید.

از طرف دیگر، سرویس ونگهداری مشعل گازوییلی باید حداقل یک بار در سال و به ترتیب زیر انجام گیرد:

  • کلید برق مشعل را در ظرفیت خاموش قرار می دهیم
  • فتوسل را بیرون آورده و با یک پارچه خشکولطیف آن را تمیز می کنیم
  • اتصال کابلهای ولتاژ قوی ترانسفورمر را باز می کنیم
  • اتصال لوله های سوخت را از پمپ باز می کنیم
  • شعله پخش کن را باز کرده وآن را تمیز می کنیم
  • نازل و اجزای داخلی آن را تمیز می کنیم
  • الکترود هارا به دقت تمیز کرده و در جای خود قرار می دهیم و بررسی می کنیم که تنظیم باشد
  • فیلتر داخل پمپ را خارج و به دقت تمیز کرده و در سر جای خودش قرار می دهیم
  • کابلها و لوله های باز شده را مجددا به نحو صحیح در سر جای خود قرار می دهیم